INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Creșterea salariului minim brut la 3.700 de lei: Ce se schimbă în câștigul net?

salariului minim

Guvernul României a aprobat o nouă Hotărâre ce prevede creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 3.700 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2024. Această măsură reprezintă o creștere semnificativă față de nivelul actual de 3.300 lei și aduce multiple beneficii atât la nivel social, cât și economic.

Impactul social al majorării salariului minim

Creșterea salariului minim brut este așteptată să aibă un impact pozitiv major la nivel social. În primul rând, măsura este destinată stimulării ocupării forței de muncă în sectoarele unde există un deficit de personal. Prin creșterea veniturilor, locurile de muncă din aceste sectoare devin mai atractive, ceea ce poate conduce la o reducere a ratei șomajului.

Un alt aspect important este reducerea muncii la negru. Un salariu minim mai mare face ca angajările informale să fie mai puțin atractive atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, contribuind astfel la formalizarea pieței muncii. Prin combaterea muncii la negru, guvernul poate asigura o protecție mai mare pentru muncitori și poate crește încasările la bugetul de stat prin contribuții fiscale și sociale.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a subliniat importanța acestei măsuri: „Demersul este menit să aducă un trai mai bun angajaților din România și să reducă sărăcia în muncă. Majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată presupune o apropiere a remunerației de nivelul cerut de Directiva UE 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. În plus, din experiența anilor trecuți, creșterea salariului minim a adus și o creștere pe verticală a majorității salariilor, nu doar pentru cele minime.”

Impactul economic al majorării salariului minim

Din punct de vedere economic, majorarea salariului minim brut pe țară va avea efecte benefice asupra consumului. Salariile mai mari înseamnă putere de cumpărare mai mare pentru salariați, ceea ce duce la o creștere a consumului de bunuri și servicii. Aceasta, la rândul său, poate stimula economia națională și poate duce la creșterea importurilor de bunuri de consum.

Valoarea netă a salariului minim brut pe țară va fi de 2.363 lei, având în vedere o deducere de 300 lei, ceea ce înseamnă o majorare netă de 284 lei. Tariful orar pentru un program normal de lucru de 168 ore/lună va fi de 22,024 lei/oră. Aceasta oferă o creștere reală a veniturilor disponibile pentru salariați, ceea ce poate avea efecte multiplicatoare în economie prin stimularea cererii agregate.

Beneficiarii majorării salariului minim

În prezent, aproximativ 760.000 de salariați din România beneficiază de salariul minim brut garantat în plată, ceea ce reprezintă aproximativ 14% din numărul total de salariați activi. Cu majorarea salariului minim la 3.700 de lei, numărul beneficiarilor va crește la 1.871.266 de salariați. Aceasta demonstrează o preocupare semnificativă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a nivelului de trai al unei părți semnificative a forței de muncă din România.

Este important de menționat că această măsură nu se aplică salariaților din agricultură și industria alimentară, pentru care se aplică prevederi legale specifice în vigoare.

Contextul european și național al salariului minim

Decizia de majorare a salariului minim brut pe țară în România se aliniază cu tendințele europene în materie de politici salariale. Directiva UE 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană stabilește orientări clare pentru statele membre, în vederea asigurării unor salarii care să permită un trai decent pentru toți lucrătorii. În acest context, România face un pas important către îndeplinirea acestor obiective, prin ajustarea nivelului salariului minim brut.

În trecut, creșterile salariului minim au avut un efect pozitiv nu doar asupra veniturilor minime, ci și asupra întregii grile salariale. Creșterea salariului minim are tendința de a genera o creștere „pe verticală” a salariilor, influențând și nivelurile salariale superioare. Aceasta contribuie la reducerea inegalităților salariale și la îmbunătățirea echității în remunerare.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară la 3.700 lei lunar, începând cu 1 iulie 2024, reprezintă o măsură importantă atât din perspectiva socială, cât și economică. Aceasta vine ca un răspuns la nevoile de ajustare a remunerațiilor în concordanță cu directivele europene și cu realitățile economice naționale. Prin creșterea salariului minim, guvernul își propune să îmbunătățească nivelul de trai al angajaților, să reducă sărăcia în muncă și să stimuleze economia prin creșterea consumului.

Această măsură are potențialul de a reduce munca la negru, de a formaliza piața muncii și de a spori încasările bugetare. De asemenea, impactul asupra consumului și puterii de cumpărare poate stimula creșterea economică, consolidând astfel baza economică a țării. Cu toate aceste beneficii, România se aliniază mai bine la standardele europene și își consolidează angajamentul față de creșterea echității și justiției sociale pentru toți cetățenii săi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *