INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Eduard Popica: ”Schimbarea directorului Palatului Copiilor Vaslui este o decizie nelegală, la fel ca și celelalte decizii luate pentru marea majoritate a directorilor din județ”

Eduard-Andrei Popica, deputat Vaslui

Deputatul vasluian Eduard Popica critică pe pagina sa de FaceBook modul în care a fost schimbat directorul Palatului Copiilor Vaslui, cât și marea majoritatea a directorilor din județ.

Mesajul postat pe pagina de FaceBook a deputatului Eduard-Andrei Popica:

”Stimați vasluieni, va aduceam la cunoștința zilele trecute despre modul in care Coaliția Pierzatorilor, aflată astăzi la guvernare, prin reprezentanții lor in județul Vaslui, au schimbat zeci de directori școlari, încălcând orice urma a legii sau a procedurilor emise de Ministerul Educației Naționale sau chiar de ISJ Vaslui.

Astazi, vin in atenția dumneavoastră cu un caz concret (schimbarea directorului Palatului Copiilor Vaslui), o decizie nelegală, abuzivă, la fel ca și celelalte decizii luate pentru marea majoritate a directorilor din județ, care afectează imaginea atât a ISJ Vaslui cât și a doamnei Director, schimbată din funcție astfel:

În condițiile stării actuale, de alertă, în care învățământul se confruntă cu probleme dificile, consider că schimbarea directorilor nu constituie o prioritate. Mai mult decât atât, potrivit recomandărilor Notei MEN (Ministerul Eduactiei Naționale) Nr.759/ DGMSPP/ 11.07.2019 privind numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director, se poate asigura continuitatea conducerii unității de învățamânt, în cazul în care nu au foat identificate disfuncționalități ala activității manageriale. Calificativele fostei doamne Director din perioada celor 15 ani de activitate managerială au fost ” foarte bine” și cu punctaje mari.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a elaborat o PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ, cu nr. 5249/ 30.12.2020, privind numirea prin detașa a directorilor, în anul școlar 2020-2021. Procedura prevedea: Criteriul 1. Asigurarea continuității conducerii unității de învățământ Criteriul 2 Numirea cadrelor didactice membre ale corpului national de experți în management. Niciunul dintre cele doua criterii numai fost respectate, conducerea ISJ încălcând astfel chiar procedura emisă de ei.

Dosarul celor care doreau să ocupe posturile vacante trebuia să conțină: cererea și acordul de numire, copii după actele de studii, adeverință membru CNEME, decizie de titularizare, certificatul de obținere a gradului didactic II, I, adeverință calificative, adeverință din care să rezulte că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 4 ani școlari, recomandarea C.A. a unității de învățământ.

Procedura a fost postată pe site-ul I.S.J. Vaslui în data de 04.01.2021, în decursul a două ore a fost ștearsă de pe site și a apărut o a doua procedură, cu același număr de înregistrare din care reiese că nu se mai depune dosar, e suficient doar acordul. Cum pot doua documente oficiale, emise de aceeași instituție, sa aibă același număr de înregistrare? Măsura conduce la ideea că unii candidații, favorizați, nu îndeplineau toate condițiile prevăzute de Prima Procedură și de procedurile MEN.

Concret, în cazul numirii doamnei prof. Fociak Elena, nu îndeplinea, în clar, ultimile două condiții. Comportamentul doamnei și reclamațiile ei repetate ( la D.S.P. și I.S.J. Vaslui ) la adresa conducerii și a unor colegi, a fost analizat cu simț de răspundere, de Comisia de Disciplină de la Palatul Copiilor Vaslui, respectând legislația în vigoare. Comisia a decis sancționarea doamnei prof. Fociak Elena cu ” observație scrisă”, iar Consiliul de Administrație a hotărât, în unanimitate, aplicarea sancțiunii. Ulterior, doamna prof. Fociak Elena a făcut contestație la I.S.J. Vaslui, cu intenția vădită de a face și următorul pas, ocuparea funcției de director, cu influențarea și susținerea celor la care a apelat pentru a o salva din situația conflictuală, pe care singură a creat-o. Inspectoratul Școlar Judetean Vaslui a decis suspendarea sancțiunii incorect, întru-cât cercetarea comisiei de disciplină la nivel de unitate, raportul acesteia și decizia, au fost legal întocmite, având și consultanță juridică.

In mod clar se observa ca promovarea doamnei nu s-a făcut pe baza calităților și activităților dumneaei, ci politic și relaţional (fostă membră de partid de o culoare, ȋn prezent membră de partid de altă culoare!).

Consider incorectă decizia I.S.J. Vaslui, care la fel ca si alte decizii de schimbare a zeci de directori, trebuia făcută, măcar pentru salvarea aparenţelor, o departajare pe baza unor criterii clare, un raport de activitate sau acordul și susținerea cadrelor didactice la nivel de instituție.

Dragi vasluieni, consider ca pentru respectarea legii și salvarea imaginii instituției ISJ Vaslui, s-ar impune o analiză corectă in vederea luării măsurilor necesare pentru a nu se compromite ideea de corectitudine, competenţă, depolitizare cum au mințit ȋn campania electorală PNL și USR!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *