INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Investiții în silvo-mediu: oportunități pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor românești

Investiții în silvo-mediu

În data de 17 iunie 2024, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a deschis sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”. Această inițiativă este parte din eforturile României de a promova gestionarea durabilă a pădurilor și de a compensa pierderile de venit ale proprietarilor forestieri. Cu o alocare financiară de 75.850.112 euro pentru sesiunea 1/2024, schemele de ajutor sunt concepute pentru a sprijini proprietarii de păduri în implementarea practicilor sustenabile pe o perioadă de 5 ani.

Detalii despre schemele de ajutor

Schemele de ajutor de stat sunt structurate în două pachete distincte, fiecare având obiective precise pentru îmbunătățirea managementului silvic și a conservării habitatelor forestiere.

Pachetul 1: asigurarea de zone de liniște Acest pachet vizează crearea zonelor de liniște în pădurile din Fondul Forestier Național. Proprietarii care se angajează să mențină astfel de zone primesc o compensație de 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajamentul lor. Această măsură nu doar că contribuie la conservarea biodiversității, dar și la promovarea unor practici de exploatare forestieră sustenabile.

Pachetul 2: utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri Pachetul 2 este destinat celor care utilizează atelaje pentru colectarea lemnului din pădurile gestionate. Aici, beneficiarii pot accesa o subvenție de 137 euro/an/ha pentru suprafața pe care aplică această practică. Este important de menționat că acest pachet poate fi accesat doar în combinație cu Pachetul 1, asigurând astfel o abordare integrată în gestionarea durabilă a pădurilor.

Eligibilitate și procesul de aplicare

Pentru a fi eligibili în cadrul acestor scheme de ajutor, proprietarii de păduri trebuie să îndeplinească anumite cerințe riguroase. Printre acestea se numără:

  1. Amenajament silvic: Este necesar ca întreaga suprafață a pădurii incluse în angajament să fie acoperită de un amenajament silvic valid, care să asigure o exploatare durabilă a resurselor forestiere.
  2. Contract cu ocol silvic autorizat: Proprietarii trebuie să dețină un contract de administrare sau de prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat, care să acopere întreaga suprafață din angajament. Aceasta garantează aplicarea corectă a practicilor silvice și monitorizarea corespunzătoare a resurselor.
  3. Asociere pentru accesare: Pentru cei care dețin suprafețe mai mici sau nu îndeplinesc toate cerințele singuri, există posibilitatea de a se asocia cu alți proprietari pentru a aplica în comun în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceasta măsură încurajează colaborarea între micii proprietari și sprijină implementarea practicilor sustenabile într-o manieră eficientă și colectivă.

Impactul economic și ecologic al inițiativei

Implementarea schemei „Silvo-mediu și climă” are un impact semnificativ atât asupra economiei locale, prin stimularea investițiilor în infrastructura silvică și crearea de locuri de muncă în sectorul forestier, cât și asupra mediului înconjurător. Reducerea presiunii asupra habitatelor naturale și conservarea biodiversității sunt două aspecte critice în contextul schimbărilor climatice globale și al pierderii continue a pădurilor.

Prin încurajarea utilizării atelajelor la colectarea lemnului, se reduce impactul negativ al mașinilor forestiere asupra solului și a ecosistemelor fragile din rărituri. Această practică nu doar că ajută la menținerea sănătății pădurilor, dar și la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii forestieri.

Perspective și dezvoltări viitoare

În viitor, extinderea și adaptarea continuă a acestor scheme de ajutor de stat sunt esențiale pentru consolidarea durabilității sectorului forestier din România. Integrarea tehnologiilor moderne, educarea continuă a proprietarilor și promovarea unor practici inovative vor juca un rol crucial în asigurarea unei gestionări forestiere sustenabile pe termen lung.

Inițiativele precum „Silvo-mediu și climă” reprezintă nu doar un pas înainte către o economie verde și responsabilă, dar și o modalitate de a proteja și promova valorile naturale fundamentale pentru generațiile viitoare. Prin sprijinirea proprietarilor de păduri în adoptarea practicilor sustenabile, România se poziționează ca un lider regional în gestionarea responsabilă a resurselor forestiere, contribuind activ la combaterea schimbărilor climatice și conservarea biodiversității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *