INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Ministerul Dezvoltării ia măsuri pentru absorbția fondurilor europene

Ministerul Dezvoltării ia măsuri pentru absorbția fondurilor europene

În vederea creșterii capacității de absorbție a fondurilor europene și a îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare privind implementarea în termen a reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, o Ordonanță de urgență de modificare a cadrului legal existent pentru ocuparea cu celeritate a funcţiilor publice din cadrul autorităților, instituțiilor publice și organismelor cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Urgența reglementării este impusă de orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care România și-a asumat îndeplinirea a 507 jaloane şi ţinte asociate investiţiilor-cheie şi reformelor majore aferente celor şase piloni principali stabiliţi prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021.

”Prin modificările propuse, termenele de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor se reduc de la aproximativ 51 de zile calendaristice sau mai mult, în funcție de numărul de zile nelucrătoare/sărbători legale, la 13 zile”, a precizat ministrul Cseke Attila.

În prezent, ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi în condiţiile reglementate de legi speciale cu privire la posibilitatea ocupării, pe perioade determinate, a funcţiilor publice în autorităţi şi instituţii publice.

Acest act normativ reglementează instituirea, strict pe durata de implementare a PNRR, a unei norme derogatorii de la prevederile OuG nr. 57/2019 și ale HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, prin care se reduc termenele pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul structurilor cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a declarat ministrul.

Astfel, termenul instituit pentru respectarea obligaţiei de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea concursurilor se reduce la cel puţin 13 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului, iar anunţul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *