INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Protecția Copilului din Vaslui se extinde: 2.874 de posturi noi în cadrul reorganizării angajatorului principal

Protecția Copilului din Vaslui

Consiliul Județean Vaslui se pregătește să aprobe o reorganizare semnificativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județ. Această reorganizare este menită să optimizeze funcționarea instituției, având în vedere un cadru legislativ recent și obiective de eficientizare a resurselor. Cu un impact considerabil asupra sistemului de protecție socială din județ, reorganizarea vizează atât ajustarea numărului de posturi, cât și revizuirea componentelor funcționale ale instituției.

Contextul reorganizării

În data de astăzi, Consiliul Județean Vaslui se va reuni într-o ședință extraordinară pentru a dezbate și aproba un proiect crucial: reorganizarea DGASPC Vaslui. Această măsură este în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, care stipulează măsuri fiscal-bugetare destinate asigurării sustenabilității financiare a României pe termen lung. Legea implică ajustări în structura și funcționarea instituțiilor publice, inclusiv a celor care oferă servicii de asistență socială și protecție a copilului.

Structura nouă a DGASPC Vaslui

Conform proiectului de reorganizare, DGASPC Vaslui va funcționa cu un total de 2.874 de posturi, împărțite între aparatul propriu al instituției și componentele sale funcționale. Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu va fi de 223, în raport cu un număr total de 26.582 de beneficiari. Acest aspect reflectă o optimizare a resurselor, în contextul unui volum mare de muncă și necesitatea de a oferi servicii eficiente și bine structurate.

În ceea ce privește componentele funcționale ale instituției, numărul total de posturi va fi de 1.351. Acestea sunt împărțite în două mari categorii: 461 de posturi vor fi alocate serviciilor sociale pentru copii, iar 890 de posturi vor fi destinate serviciilor sociale pentru adulți. Pe lângă acestea, vor exista 1.300 de posturi de asistenți maternali profesioniști, esențiale pentru gestionarea și îngrijirea copiilor aflați în plasament.

Servicii și beneficiari

DGASPC Vaslui are un rol fundamental în asigurarea protecției și asistenței sociale pentru diverse categorii de beneficiari. În prezent, instituția oferă servicii pentru un număr semnificativ de persoane, inclusiv copii și adulți cu dizabilități. Printre serviciile oferite se numără:

  • Plasamentul copiilor: DGASPC se ocupă de 1.277 de copii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști, precum și de 686 de copii în plasament familial la rude sau familii extinse. În plus, instituția gestionează plasamentul a 235 de copii în sistem rezidențial.
  • Evaluarea și certificarea handicapului: Instituția evaluează anual aproximativ 1.350 de copii pentru stabilirea gradului de handicap și emite certificate de încadrare în grad de handicap.
  • Servicii pentru adulți: DGASPC oferă servicii rezidențiale pentru 475 de adulți cu dizabilități și pentru 72 de persoane vârstnice. De asemenea, monitorizează 19 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de asistent personal profesionist și oferă îngrijire la domiciliu pentru 15 persoane vârstnice.

În total, DGASPC Vaslui gestionează drepturi și acordă facilități pentru un număr de 23.226 de beneficiari, dintre care 1.976 sunt copii și 21.250 sunt adulți. De asemenea, instituția se ocupă cu evaluarea și certificarea handicapului pentru aproximativ 8.000 de persoane anual.

Impactul reorganizării

Reorganizarea DGASPC Vaslui are scopul de a răspunde mai bine nevoilor beneficiariilor și de a asigura o gestionare mai eficientă a resurselor. Prin ajustarea structurii de personal și alocarea optimă a posturilor, instituția va putea să ofere servicii mai adecvate și să îmbunătățească calitatea asistenței sociale. Noua structură va permite o mai bună coordonare între diferitele departamente și va sprijini eficientizarea proceselor administrative.

De asemenea, reorganizarea va contribui la conformarea cu legislația națională și la implementarea unor măsuri care asigură sustenabilitatea financiară. Prin alocarea resurselor în mod strategic și prin eficientizarea activităților, DGASPC Vaslui își propune să îmbunătățească serviciile oferite și să răspundă mai bine cerințelor comunității.

Reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui reprezintă un pas important către modernizarea și eficientizarea sistemului de protecție socială din județ. Cu un număr total de 2.874 de posturi și o structură adaptată nevoilor actuale, DGASPC Vaslui își propune să ofere servicii mai bune și să asigure o gestionare eficientă a resurselor. Consiliul Județean Vaslui joacă un rol esențial în aprobarea și implementarea acestei reorganizări, care va avea un impact pozitiv asupra comunității și va sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate în domeniul asistenței sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *