INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Rezultatele examenului național de Bacalaureat – sesiunea Iunie-Iulie 2024 au fost afișate: creștere semnificativă a ratelor de promovare

acalaureat - sesiunea Iunie-Iulie 2024

În data de 8 iulie 2024, Ministerul Educației a făcut publice rezultatele examenului național de bacalaureat pentru sesiunea iunie – iulie 2024. La ora 11:30, pe site-ul oficial dedicat, au fost afișate datele preliminare privind performanțele candidaților, înainte de soluționarea contestațiilor. Rata de reușită înregistrată în această sesiune a fost una remarcabilă, cu o creștere semnificativă față de anii anteriori.

Potrivit informațiilor disponibile, din totalul de 130.041 candidați prezenți, 99.371 au reușit să promoveze examenul. Dintre aceștia, 95.112 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 4.259 provin din promoții anterioare. Astfel, rata cumulată de promovare înainte de contestații a fost de 76,4%, marcând o creștere de 3,6% comparativ cu sesiunea similară din anul anterior, care a avut o rată de succes de 72,8%. Aceasta este cea mai mare rată de promovare înregistrată în ultimii 15 ani, demonstrând o îmbunătățire considerabilă în performanțele generale ale elevilor.

Pentru promoția curentă, rata de succes a fost de 81,5%, ceea ce reprezintă o creștere de peste 3% față de sesiunea din anul trecut, când rata de promovare a fost de 78,4%. Această îmbunătățire subliniază progresul semnificativ realizat de absolvenții actuali, indicând o pregătire mai solidă și o adaptare mai bună la cerințele examenului. În ceea ce privește candidații din promoțiile anterioare, procentul de succes a fost de 31,9%, în creștere cu mai mult de 3% față de anul trecut, când acest procent era de 28,5%.

Un aspect remarcabil al acestei sesiuni a fost numărul considerabil de candidați care au obținut media maximă de 10 la probele scrise. În total, 39 de candidați au reușit să încheie toate probele cu nota 10, demonstrând excelență în toate domeniile evaluate. Printre aceștia, cele mai multe note de 10 au fost înregistrate la proba obligatorie a profilului, cu un total de 3.279 de note maxime. Din acestea, 2.424 au fost obținute la Matematică și 855 la Istorie. De asemenea, proba la alegere a profilului și a specializării a fost, de asemenea, una de succes, cu 4.866 de note de 10. Cele mai multe note perfecte au fost înregistrate la disciplina Logică și argumentare, cu 1.234 de candidați obținând nota maximă.

În ceea ce privește prezența și participarea la examen, 4.373 de candidați nu s-au prezentat, iar 103 au fost eliminați din cauza încălcării regulamentului. Acest aspect evidențiază importanța respectării regulilor și a pregătirii adecvate pentru a evita astfel de situații.

Contestațiile pot fi depuse sau transmise în data de 8 iulie, între orele 12:00 și 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care doresc să conteste rezultatele inițiale trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip, în care sunt informați că nota obținută în urma soluționării contestației poate fi modificată, fie prin creștere, fie prin descreștere. Acest proces asigură transparență și corectitudine în evaluarea contestațiilor și permite candidaților să își exprime punctul de vedere asupra notării primite.

Rezultatele finale ale examenului, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe data de 12 iulie. Acest interval de timp permite verificarea și corectarea eventualelor discrepanțe și asigură că fiecare candidat primește o evaluare justă și precisă.

Pentru a promova examenul național de bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative. În primul rând, este necesară susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. În al doilea rând, candidatul trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină note de cel puțin 5 la fiecare dintre acestea. În final, media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie de cel puțin 6. Aceste cerințe sunt esențiale pentru a asigura că absolvenții dispun de cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor viitoare, fie că aleg să continue studiile sau să intre în câmpul muncii.

Sesiunea de bacalaureat iunie – iulie 2024 a adus rezultate remarcabile, cu o rată de promovare semnificativ crescută și un număr impresionant de candidați care au obținut media maximă. Aceste realizări reflectă nu doar efortul și dedicarea elevilor, ci și calitatea pregătirii oferite de sistemul educațional. Speranța este că această tendință pozitivă va continua și în viitor, contribuind la formarea unor generații de absolvenți bine pregătiți și capabili să facă față provocărilor profesionale și academice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *