INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Subvenții pentru primele de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor: oportunitate importantă pentru fermieri

Subvenții pentru primele de asigurare a culturilor

Fermierii din România beneficiază în prezent de o oportunitate semnificativă pentru protejarea producției agricole împotriva riscurilor naturale și economice, datorită introducerii submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Această măsură este esențială pentru stabilizarea sectorului agricol și pentru asigurarea unui viitor sustenabil în fața provocărilor climatice și economice.

Obiectivele submăsurii 17.1

Scopul principal al submăsurii 17.1 este de a stimula participarea fermierilor la schemele de asigurare private, în vederea gestionării eficiente a riscurilor care pot afecta producția agricolă. Prin intermediul acestei măsuri, AFIR dorește să încurajeze fermierii să adopte asigurări care acoperă o gamă largă de riscuri, inclusiv cele cauzate de fenomene meteo extreme. De asemenea, se urmărește extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare și îmbunătățirea accesului fermierilor la produse de asigurare adecvate nevoilor lor.

Contextul actual și solicitările fermierilor

Recent, fermierii din România au fost confruntați cu efectele devastatoare ale fenomenelor meteo extreme care au compromis culturile agricole pe mari suprafețe. În acest context, reprezentanții fermierilor au solicitat o întâlnire de urgență cu conducerea Ministerului Agriculturii pentru a discuta soluții pentru aceste probleme. Una dintre principalele doleanțe a fost identificarea unor soluții care să permită asigurarea întregii suprafețe arabile declarate la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

În cadrul acestei întâlniri, fermierii au cerut implementarea unor măsuri suplimentare de asigurare care să acopere toate riscurile climatice și fenomenele extreme, inclusiv acele riscuri care nu sunt acoperite de asigurările standard actuale. În plus, s-a pus accent pe identificarea unor soluții viabile de parteneriat între autorități și companiile de asigurări pentru a dezvolta produse de asigurare care să răspundă nevoilor specifice ale agricultorilor.

Măsuri adoptate de Guvernul României

Pentru a răspunde provocărilor menționate, Guvernul României a adoptat recent o hotărâre importantă prin care APIA va gestiona fondurile destinate despăgubirilor pentru fermieri. Acest mecanism presupune reținerea de către APIA a unui procent de 3% din plățile directe ale agricultorilor pentru constituirea unui fond de risc. Aceste sume sunt destinate acoperirii despăgubirilor în cazul în care fermierii sunt afectați de evenimente neprevăzute și riscuri climatice. În plus, fondul poate fi suplimentat de la bugetul de stat, ceea ce oferă o marjă de flexibilitate în gestionarea resurselor necesare pentru protecția fermierilor.

Această măsură guvernamentală este deosebit de importantă pentru asigurarea unei rețele de protecție eficientă pentru fermieri. Fondul de risc creat de APIA are rolul de a oferi un suport financiar semnificativ, contribuind la acoperirea pierderilor și la stabilizarea situației economice a fermierilor în cazul unor evenimente adverse.

Importanța asigurărilor în sectorul agricol

Asigurările în sectorul agricol joacă un rol crucial în protejarea fermierilor împotriva riscurilor care pot afecta grav producția și veniturile acestora. Fenomenele meteo extreme, cum ar fi seceta, inundațiile, înghețul și furtunile, pot avea un impact devastator asupra culturilor, iar asigurările oferă o modalitate de a transfera aceste riscuri către companiile de asigurări. Prin participarea la schemele de asigurare, fermierii pot beneficia de despăgubiri care le permit să își recupereze pierderile și să continue activitatea agricolă într-un mod sustenabil.

În plus, asigurările contribuie la stabilizarea sectorului agricol și la asigurarea unei mai bune gestionări a riscurilor. Acestea ajută fermierii să facă față fluctuațiilor de venituri și să își mențină viabilitatea economică, chiar și în condiții nefavorabile. Prin extinderea sferei riscurilor acoperite și prin dezvoltarea unor produse de asigurare adaptate nevoilor specifice ale agricultorilor, se poate îmbunătăți semnificativ gradul de protecție disponibil pentru aceștia.

Perspectivele viitoare și recomandări

Pentru a maximiza beneficiile submăsurii 17.1 și pentru a răspunde provocărilor actuale ale sectorului agricol, este esențial ca fermierii, autoritățile și companiile de asigurări să colaboreze strâns. Este important ca produsele de asigurare să fie adaptate la nevoile specifice ale agricultorilor și să ofere o acoperire cuprinzătoare pentru riscurile cu care aceștia se confruntă. În acest sens, dezvoltarea unor soluții personalizate și inovatoare în domeniul asigurărilor este crucială pentru protejarea eficientă a producției agricole.

De asemenea, este important ca fermierii să fie informați și educați cu privire la beneficiile asigurărilor și la modul în care pot accesa aceste produse. Programul de subvenții pentru primele de asigurare ar trebui să fie promovat în mod activ, iar procesul de aplicare să fie simplificat pentru a încuraja o participare mai mare a agricultorilor.

Submăsura 17.1 reprezintă un pas important în sprijinul fermierilor și în asigurarea unui sector agricol mai rezistent și mai sustenabil. Prin implementarea eficientă a acestei măsuri și prin colaborarea continuă între toate părțile implicate, se pot asigura resursele necesare pentru a face față riscurilor și provocărilor din domeniul agricol. Astfel, fermierii vor putea beneficia de protecția necesară pentru a-și menține activitatea și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a agriculturii în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *