INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Tot ce trebuie să știi despre Bacalaureatul 2024: Ghidul complet al Inspectoratului Școlar

Bacalaureatul 2024

Examenul Național de Bacalaureat reprezintă un moment esențial în parcursul educațional al fiecărui elev din România, marcând tranziția de la învățământul preuniversitar la cel universitar sau profesional. Pentru sesiunea din iulie 2024, Ministerul Educației a stabilit un calendar detaliat și bine structurat, menționând clar etapele pe care elevii trebuie să le parcurgă pentru a-și demonstra competențele și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de liceu.

Calendarul examenului

Înscrierea și încheierea cursurilor

Prima etapă a examenului începe cu înscrierea candidaților la prima sesiune de examen, care va avea loc între 3 și 7 iunie 2024. Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a este programată pe 7 iunie 2024, marcând finalul perioadei de pregătire formală și începutul perioadei de examinare

Evaluarea competențelor

În perioada 17-27 iunie 2024, elevii vor fi supuși evaluării competențelor lingvistice și digitale, după cum urmează:

 • 17-19 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).
 • 19-20 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B).
 • 19-21 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).
 • 25-27 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Aceste evaluări sunt esențiale pentru a determina nivelul de competență al fiecărui candidat, fără a atribui note sau calificative de tip admis/respins.

Probele scrise

Probele scrise sunt programate în primele zile ale lunii iulie, după cum urmează:

 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română (proba E.a).
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului (proba E.c).
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d).
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă (proba E.b) – acolo unde este cazul.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi afișate pe 8 iulie 2024, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 12:00 și 18:00, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații. Rezolvarea contestațiilor se va face între 9 și 11 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 12 iulie 2024.

Detalii procedurale și reguli de examinare

Organizarea examinărilor

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale va fi realizată de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un cadru didactic de aceeași specialitate, din aceeași unitate de învățământ. În cazurile în care această condiție nu poate fi îndeplinită, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli.

Evaluarea competențelor

Rezultatele obținute la evaluarea competențelor lingvistice și digitale vor fi exprimate prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, conform grilelor naționale și europene. Astfel, elevii nu vor primi note sau calificative de tip admis/respins, ci un nivel de competență care reflectă abilitățile lor.

Condițiile pentru promovare

Pentru a fi declarat promovat la examenul de bacalaureat, un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să susțină toate probele de evaluare a competențelor.
 2. Să susțină toate probele scrise.
 3. Să fie notat cu minimum 5.00 la fiecare probă scrisă.
 4. Să obțină cel puțin media 6.00 la probele scrise.

Regulile în sălile de examen

Fiecare probă scrisă începe la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor. Elevii cu deficiențe de vedere, auz sau tulburări de neurodezvoltare pot beneficia de prelungirea timpului de lucru, conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației.

Proceduri speciale

În cazurile neimputabile candidaților, precum anularea lucrărilor din motive administrative, se vor aplica prevederile procedurii nr. 29176/17.06.2024 privind prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise.

Importanța examenului de bacalaureat

Examenul de bacalaureat este considerat piatra de temelie a învățământului preuniversitar din România. El nu doar că evaluează cunoștințele teoretice ale elevilor, dar testează și capacitatea lor de a gestiona situații de stres și de a performa sub presiune. Este un examen care, prin structura și rigurozitatea sa, pregătește elevii pentru provocările academice și profesionale viitoare.

Pentru mulți elevi, bacalaureatul reprezintă și o oportunitate de a-și valida eforturile depuse de-a lungul anilor de liceu. Este un moment de mândrie personală și familială, dar și un pas important spre următoarea etapă din viața lor – fie că aceasta înseamnă continuarea studiilor la universitate, intrarea pe piața muncii sau alte forme de educație și formare.

Sesiunea de bacalaureat din iulie 2024 se desfășoară conform unui calendar bine definit și unor proceduri clare, menite să asigure corectitudinea și obiectivitatea examenului. Este esențial ca elevii să se pregătească temeinic, să cunoască toate detaliile organizatorice și să respecte regulile stabilite, pentru a avea cele mai mari șanse de succes.

Indiferent de rezultate, participarea la acest examen reprezintă un exercițiu valoros de responsabilitate și maturitate, pregătindu-i pe tineri pentru viitoarele provocări academice și profesionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *