INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Consultări privind Programul România-Moldova 2021-2027

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare transfrontalieră, având ca scop îmbunătățirea schimburilor la nivel regional și local, respectiv soluționarea lacunelor în dezvoltarea zonelor de frontieră prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între statele Uniunii Europene (UE) și state vecine non-membre UE.

Astfel, în contextul viitorului Program Operațional România – Republica Moldova 2021 – 2027 și în vederea derulării consultărilor preliminare (focus grupuri) cu toți factorii interesați pentru identificarea direcțiilor de finanțare, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional România – Republica Moldova 2014 – 2020 lansează apelul public de depunere a intenției de participare pentru Organizațiile Non-Guvernamentale care activează în domeniile inovării, economic (inclusiv antreprenoriat), turism, mediu (în particular schimbări climatice și riscuri de mediu, biodiversitate și resurse naturale, poluarea aerului), conectivitate digitală, infrastructură durabilă, inteligentă și inter-modală, educație, sănătate și incluziune socială, cultură, capacitate instituțională, societate civilă (în special cooperarea între comunități), managementul frontierei, managementul riscurilor dezastrelor.

Participarea la focus grupuri va fi realizată în format on-line în perioada aprilie-mai 2021, va fi voluntară și nu va fi remunerată. În cazul unui număr mare de organizații care își manifestă interesul de a participa la aceste grupuri, vor avea prioritate cele care au desfășurat o activitate mai îndelungată în domeniul vizat, în limita a două (2) ONG per focus grup (organizate în funcție de obiectivele de politică avute în vedere în etapa de programare).

Organizațiile interesate sunt invitate să transmită un email de intenție, până la data de 12 aprilie 2021, indicând cel puțin informațiile de mai jos, la adresa: info.ro-ua-md@mdrap.ro:

1. Programul România-Republica Moldova
2. Domeniul vizat
3. Relevanța activității organizației pentru domeniul ales (maximum 10 rânduri)
4. Data înființării organizației
5. Experiența în cooperarea transfrontalieră (maximum 10 rânduri)
6. Date de contact.

sursa – CJ Vaslui

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *