INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

250 de milioane de euro destinate autorităților publice locale pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru comercializare

250 de milioane de euro destinate autorităților publice locale pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru comercializare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor – sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2991/16.11.2022.

Ghidul solicitantului: aici

Apelul de proiecte lansat prin Ghid se aplică proiectelor care propun ca acțiuni investiții în echipamente, utilaje dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată comercializării. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

Pentru aceste investiții sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

b) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

c) cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250 de milioane de euro.

Pentru proiectele vizând realizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile de energie cu excepția biomasei pentru comercializare se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi va fi de minimum 5.000.000 euro și nu poate depăşi 15.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare/ proiect de investiţii.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică IMM Recover, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *