INFO Vaslui

Ziar Vaslui | Știri Vaslui

Situația hidrometeorologică și măsurile impuse de MMAP

Situația hidrometeorologică

Ministrul Tánczos Barna a transmis în cursul acestei dimineți, tuturor prefecturilor din țară, rugămintea de a dispune autorităților publice locale următoarele măsuri:

  • la nivelul comunităților locale să atenționeze populația pentru a nu utiliza focul deschis pentru curățarea de vegetație ierboasă a pajiștilor și a terenurilor agricole de pe care s-au recoltat cerealele, întrucât aceasta constituie la acest moment combustibil deosebit de inflamabil, iar incendiul astfel produs ar putea scăpa ușor de sub control;
  • să atenționeze populația din comunitatea locală care își petrece timpul liber în mijlocul naturii prin folosirea grătarelor la marginea fondului forestier, asupra riscului de declanșare a incendiilor de vegetație;
  • să atenționeze populația locală care se ocupă cu recoltarea fructelor de pădure și a ciupercilor cu privire la riscul folosirii focului deschis în fondul forestier;
  • să colaboreze cu personalul silvic în cazul producerii incendiilor de vegetație.

De asemenea, MMAP a dispus întregului personal silvic, la nivel național, luarea de urgență a tuturor măsurilor necesare de prevenire a propagării incendiilor în păduri şi plantații, după cum urmează:

Intensificarea patrulărilor la lizierele pădurilor de către personalul de teren al ocoalelor silvice din raza de activitate a fiecărei gărzi, cu precădere în zonele limitrofe miriștilor, păşunilor şi fâneţelor, în vederea prevenirii propagării incendiilor în interiorul pădurii. O atenţie deosebită va fi acordată protecţiei la foc a lizierelor pădurilor tinere (plantaţiile şi regenerările naturale din fondul forestier, plantaţiile din perimetrele de ameliorare), mai ales acolo unde, şi în anii trecuţi, s-a manifestat fenomenul de incendiere a vegetaţiei uscate și a miriștilor. În plus, pentru a descuraja acest fenomen de incendiere este necesar ca persoanele care dau foc vegetației uscate să fie identificate și să fie comunicate autorităților competente (Garda de Mediu, Poliție, APIA) în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Executarea sau întreținerea unor zone de protecţie la foc în zonele vulnerabile, prin curățarea de resturi vegetale a șanțurilor de minim sanitar sau, în funcție de posibilități, a unor benzi perimetrale de 6-8 metri lăţime, situate între plantaţie şi terenul agricol.

Asigurarea coordonării, comunicării între serviciul de permanenţă de la sediul gărzii forestiere cu serviciile de permanenţă instituite la sediile ocoalelor silvice şi cu dispeceratul ISU. În cazul nedorit al apariţiei unor incendii de pădure, se va lua legătura cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din teritoriu, precum şi, după caz, cu Instituţia Prefectului şi cu personalul desemnat al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât să se poată interveni în mod operativ şi eficient la stingerea acestor incendii, inclusiv cu formațiuni de pompieri voluntari şi la monitorizarea şi raportarea corespunzătoare a acestora.

Asigurarea, prin personalul din subordine, a monitorizării permanente a incendiilor declanşate, până la lichidarea totală a acestora şi transmiterea operativă a datelor, în conformitate cu prevederile în vigoare.

Suprafețele de pădure şi, în special, plantațiile din fondul forestier naţional şi din perimetrele de ameliorare care au fost afectate de incendii, vor fi monitorizate şi după lichidarea incendiului, astfel încât estimarea pierderilor să fie corect efectuată, iar suprafețele goale rezultate în urma producerii incendiilor să fie incluse în clasa de regenerare, urmând a fi reîmpădurite în termenul legal.

Administratia Nationala de Meteorologie RA (ANM) actualizează în permanență informațiile, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice – https://tinyurl.com/32xzrzsc

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) consideră că debitele râurilor vor fi, în general, staționare în următoarele 24 de ore, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în ușoară scădere, conform buletinului hidrologic informativ elaborat de specialiștii de la Centrul Național de Prognoze Hidrologice disponibil aici – https://tinyurl.com/bdtfv9dm

Administrația Națională Apele Române (ANAR) monitorizează și gestionează volumele de apă din principalele lacuri de acumulare astfel încât acestea asigură la această oră necesarul de apă brută pentru toți beneficiarii care se alimentează în regim centralizat din sursa de apă de suprafață.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *